کشور های وسیع جهان

روسیه:17/075/400 کانادا:9/976/139 چین:9/560/779 آمریکا:9/560/779 برزیل :8/511/965 استرالیا:7/686/220 هند:3/287/590 آرزانتین:2/776/889 سودان:2/505/813 الجزیر:2/381/741 زنیر:2/345/409 حجاز:2/149/677 اندونزی:2/042/024 مکزیک:1/972/547 لیبی:1/775/000 ایران:1/648/195
/ 1 نظر / 27 بازدید
اسفند 90
7 پست